قم، جاده قدیم کاشان، مجتمع تولیدی مصالح ساختمانی آسیا
تلفن تماس

09122533040

پست الکترونیک

info@ahakasia.com

ساعات کار

همه روزه 8 الی 20

🔥10 ویژگی شن مناسب برای بتن

سنگدانه های مورد استفاده در بتن باید ویژگی هایی داشته باشند که عبارتند از :

مجتمع تولیدی مصالح آسیا.

 • باید حاوی کمتر از 0/25 درصد کلوخه های رسی باشد .
 • دانه های نرم موجود در شن باید کمتر از 5 درصد باشد.
 • دانه ها باید در مقابل هوازدگی مقاوم باشند.
 • دانه های گذشته از الک شماره 200 در شن از 1 درصد تجاوز نکنند.
 • میزان زغال سنگ، لیگنیت، یا سایر مصالح سبک موجود در شن زمانی که ظاهر یتن مورد نیاز است باید کمتر از 5/0 درصد باشد.
 • حداکثر میزان زغال سنگ ، لیگنیت ، یا سایر مصالح سبک موجود در شن مورد نیاز برای سایر بتن ها 1 درصد باشد .
 • میزان سولفاتهای موجود در شن باید کمتر از 4/0 درصد باشد.
 • میزان کلرورهای موجود در شن نباید از عدد 02/0 تجاوز کند.

حداکثر میزان دانه های نرم و سست موجود در شن مورد نیاز برای بتن به شرح زیر است:

 • بتن نمایان 3 درصد
 • بتن تحت سایش 5
 • و در سایر بتن ها 7 درصد
 • حداکثر چرت به صورت ناخالصی در شن در معرض شرایط محیطی شدید 1 درصد است.
 • در معرض شرایط محیطی متوسط حداکثر مجاز وجود چرت 3 درصد است.
 • در شرایط محیطی ملایم نیز، حداکثر چرت مجاز در شن 5 درصد باشد.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

بتن
فهرست مطالب

برای دریافت مشاوره رایگان کافیست با شماره 09122533040 تماس حاصل نمایید.