قم، جاده قدیم کاشان، مجتمع تولیدی مصالح ساختمانی آسیا
تلفن تماس

09122533040

پست الکترونیک

info@ahakasia.com

ساعات کار

همه روزه 8 الی 20

🔥خصوصيات مكانيكي بتن با پودر سنگ آهک

از پودر سنگ آهک اخيرا، به عنوان يك پودر معدني در جهت بهبود خواص مكانيكي و دوام بتن استفاده شده است. پودرهاي معدني مثل پودر سنگ آهك در بتن، به عنوان پر كنندة حفره ها عمل كرده و موجب كاهش تخلخل مي شود و از جدايي مواد جلوگيري مي كند؛ در نتيجه مي توان از آنها در جهت بهبود مقاومت بتن استفاده نمود.

مقاومت فشاري 3 تا 91 روزة بتن با جايگزيني 36 درصد ريزدانه با پودر سنگ آهك و نسبت آب به سيمان 0.59، در سال 1996 توسط يو چيكاوا و همكارانش مورد تحقيق قرار گرفت . مطالعاتي در مورد تاثيرات تداخلي پودر سنگ آهک و نسبت آب به سيمان بر دوام، مقاومت فشاري و جذب آب 28 روزة بتن، در سال 1996 توسط ساويز و هنگ بررسي گرديد. در اين مطالعات، معادلاتي براي تعيين مقاومت فشاري و جذب آب 28 روزة بتن با پودر سنگ اهک، بر حسب نسبت هاي آب به سيمان و پودر به سيمان ارائه شد . كوباياشي و همكارانش در سال 1997 اثرات پودر سنگ آهک بر هيدراسيون سيمان، در سنين پايين را بررسي كردند.

نتيجه اين تحقيقات در مورد مقاومت فشاري 3،7،28 روزه ملات و خمير سيمان، افزايش مقاومت فشاري در اضافه كردن پودر و كاهش آن در جايگزيني پودر بجاي سيمان، بود . تاثير افزودني هاي معدني از جمله پودر سنگ آهک، بر آب مورد نياز خمير سيمان، در سال 2000 توسط آقاي گالياس و همكارانش مورد بررسي قرار گرفت. نتايج آزمايشات آنها، تعيين مقدار آب مورد نياز بتن بدون استفاده از روان كننده، بود.

نتیجه گیری

با توجه به نتايج حاصله از آزمايش هاي انجام شده در مورد مقاومت فشاري و كششي بتن با پودر سنگ آهک، نتيجه گرفته مي شود كه اضافه كردن پودر سنگ آهک به بتن، در بيشتر موارد اثر چنداني بر مقاومت كششي 7 روزه ندارد، ولی مقاومت كششي 28 و 90 روزه را كاهش مي دهد. در نسبت آب به سيمان 0.4 ، افزودن پودر سنگ آهک تاثير منفی بر مقاومت فشاري دارد .

در نسبت هاي بالای آب به سيمان، افزايش نسبت پودر به سيمان، اثرات متغيري بر مقاومت فشاري 7، 28 و 90 روزه دارد؛ بطوريكه در بعضي از نسبت هاي پودر به سيمان، مقاومت فشاري افزايش يافته و در بقيه موارد تغييرات قابل توجهي مشاهده نمي شود. در نسبت هاي بالاي آب به سيمان، افزايش پودر سنگ آهک به ازاي نسبت پودر به سيمان 0.6، مقاومت فشاري 28 روزه را به ميزان قابل توجهی افزايش مي دهد كه اين مقدار افزايش، با نسبت آب به سيمان، نسبت مستقيم دارد .

در بتن با پودر سنگ آهک، افزايش نسبت آب به سيمان، لزوما مقاومت كششي و فشاري را كاهش نمي دهد كه اين پديده بدليل جذب مقداري از آب، توسط پودر، بلافاصله پس از اختلاط مي باشد. در بتن با نسبت آب به سيمان بالا، افزايش پودر، نسبت مقاومت كششي به مقاومت فشاري 28 روزه را كاهش مي دهد كه طبق بحث هاي انجام شده، اين پديده به دليل ضعيف شدن ناحية انتقال در بتن، مي باشد. با صرفنظر از اثرات منفي پودر بر مقاومت كششي (با توجه به اهميت كم مقاومت كششي در محاسبات عملي )، استفاده از پودر سنگ آهك در بتن با نسبت آب به سيمان بالا، بخاطر بهبود آن بر مقاومت فشاري و دوام، توصيه مي گردد.

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

پودر سنگ آهک
فهرست مطالب

برای دریافت مشاوره رایگان کافیست با شماره 09122533040 تماس حاصل نمایید.